International
Development and humanitarian programs are often implemented in fragile or conflict affected contexts. How can we contribute to peaceful change and genderjustice through our programs? How can we minimally prevent doing harm through our interventions or how can we contribute to connecting people?

Read more

Nederland
Onze samenleving is diverser geworden maar we blijken minder goed met verschillen om te kunnen gaan. Polarisatie heeft het publieke debat verhard en nuances verbannen. Blind voor sociale initiatieven en doof voor stemmen met ideeën, die genuanceerder, open en optimistischer zijn, missen we kansen voor sociale cohesie.

Meer lezen

About me
I envision a world that celebrates human dignity and equality based on diversity. I work for an inclusive society in which each person’s voice and ideas count, in collective agendas and identities. Through my work I seek to facilitate social change in particular local and social contexts identifying what people connect and share.

Read more